WHO IS WHO

Το Αgainst Αll Οdds, εν συντομία δράσεις ΑΑΟ, είναι μια σύλληψη και πρωτοβουλία της Λίνας Στεργίου.

Οι δράσεις ΑΑΟ είναι μια σειρά από ένα σύνολο ανάληψης πρωτοβουλιών από τον Οργανισμό Σχεδιασμού Δράσεων Για Τη Ζωή, που έχει διακριτικό τίτλο 4 Life Strategies. Η 4 Life Strategies είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  που ιδρύθηκε το 2011 με επίκεντρο το στρατηγικό σχεδιασμό δράσεων για τη ζωή. Η 4Life στρατηγικές είναι ένας μηχανισμός που παράγει σκέψεις, ιδέες και δράσεις ως μια πολυμερής, διεπιστημονική δημιουργική πράξη.

Αποστολή
H 4 Life Strategies φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια βαθύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πιο πιεστικά ζητήματα της εποχής μας. Προκαλεί και εμπνέει καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, εκπαιδευτικούς, σχεδιαστές, συγγραφείς, κρίσιμους στοχαστές και φοιτητές να διακόψουν μια «business as usual» και να φανταστούν συλλογικά, και εκ νέου, πώς μια διεπιστημονική δημιουργική πρακτική μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα της εποχής μας και να γίνει μοχλός για μεταμόρφωση ή αλλαγή.

Λειτουργεί ως μια ανοιχτή πρόσκληση σε διαφορετικούς δημιουργικούς και επιστημονικούς κλάδους ώστε να συμβάλλουν με ξεχωριστές απόψεις σε μια σύγχρονη θεώρηση των καίριων σημερινών κοινωνικών, οικολογικών και πολιτιστικών ζητημάτων σε μια διεπιστημονική προσέγγιση. Ενώ τα ζητήματα αυτά αποτελούν προβληματισμούς σε μια παγκόσμια κλίμακα, χαρακτηρίζονται από σημαίνουσα τοπική ιδιαιτερότητα και απαιτούν τοπικό στοχασμό και εφαρμογή.

Περιγραφή
Η 4 Life Strategies ενεργεί ως διεπιστημονική πλατφόρμα η οποία σχεδιάζει στρατηγικά δράσεις για τη ζωή: (α) δημιουργεί και παράγει διεπιστημονικά δημιουργικά έργα, (β) αναπτύσσει έρευνα, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις, συνέδρια και δημοσιεύσεις που απευθύνονται και επηρεάζουν ένα ευρύ και ποικίλο κοινό. Είναι μια αναπτυσσόμενη ανοιχτή δομή που εργάζεται με βάση μια διεθνή συμβουλευτική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, ακτιβιστές, σχεδιαστές, κρίσιμους στοχαστές και ακαδημαϊκούς με δημιουργική διευθύντρια τη Λίνα Στεργίου.