ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΑΟ
Τσιμισκή 6
11471 Αθήνα
Τ: 210 3600073

Concept – Γενική Επιμέλεια:
stergiou@aaoproject.org

Social media strategy and relations:
socialmedia@aaoproject.org

Coordination:
info@aaoproject.org

μια ανάληψη πρωτοβουλιών από την

4 Life Strategies

Coordination:
info@4lifestrategiesorg