ABOUT

«Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης
που είχαμε όταν τα δημιουργήσαμε».

(Α. Αϊνστάιν)

Τι είναι το ΑΑΟ;

Το Αgainst Αll Οdds είναι ένας μηχανισμός παραγωγής σκέψης, ιδεών και δράσεων, οι οποίες αποκαλούνται εν συντομία δράσεις AAO.

Ειδικότερα, το ΑΑΟ είναι:
Πρώτον, μια δεξαμενή σκέψης: προωθεί το διάλογο γύρω από τα αναδυόμενα κάθε φορά ζητήματα που χρήζουν διερεύνησης στο πλαίσιο της Αρχιτεκτονικής (με την ευρεία έννοια της χωρικής πρακτικής) στους πυλώνες κοινωνία, οικολογία και πολιτισμός.
Δεύτερον, ένα κανάλι διακίνησης ιδεών: επιδιώκει να δραστηριοποιήσει το κοινό ως προς το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Αρχιτεκτονική (ως χωρική πρακτική) στην επίλυση καίριων κάθε φορά προβλημάτων αλλά και να αποτελέσει βήμα για την προώθηση έργων που ανταποκρίνονται στη βασική φιλοσοφία του.
Τρίτον, μια δεξαμενή δράσης: θέτει στόχους για τη ικανοποίηση των οποίων δημιουργεί μοντέλα συνεργασίας με φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ντιζάινερ και αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη τους.

Ποιος είναι ο σκοπός των δράσεων ΑΑΟ;

Πρωταρχικός στόχος του Against All Odds είναι να εντοπίζει και να διερευνά το ζήτημα μέσα από το οποίο μπορεί να αναδυθεί η λύση στα σύγχρονα προβλήματα που άπτονται θεμελιωδών εννοιών όπως η κοινωνία, η οικολογία και ο πολιτισμός∙ λύση που εμπίπτει εντός της Αρχιτεκτονικής είτε μέσω του υφισταμένου της πλαισίου είτε μέσω μιας αναγκαίας ενδογενούς μεταμόρφωσής της. Αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης του Against All Odds, και κατά συνέπεια το θέμα του.

Παράλληλα, οι δράσεις ΑΑΟ έχουν σκοπό να ενημερώσουν το ευρύ κοινό, αλλά και να το δραστηριοποιήσουν, σχετικά με τη λειτουργία και τη θετική επίδραση της Αρχιτεκτονικής προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Σχετικά με τη δυνατότητά της να δρα «ως διαμεσολαβητής σε κοινωνικές εντάσεις και να θεωρείται καταφύγιο, ένα από τα εργαλεία που συνεισφέρουν στην ισορροπία της κοινωνίας»1. Διότι η Αρχιτεκτονική «προσπαθεί να εφαρμόσει στρατηγικές που συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των οικισμών. Προσφέρει στην κοινωνία εξειδικευμένη γνώση, τεχνική και ταλέντο που είναι απαραίτητα για την εξέλιξη του κατασκευασμένου περιβάλλοντος των κοινωνιών και των πολιτισμών»2.

1 Architectural Education: Basic Categories and Dimensions, in Unesco-UIA Charter of Architectural education. UIA Architectural education. Reflections and Recommendations. Barcelona: Gráficas Forum, February 2008, p.26
2 Recommended Guidelines for the Policy on Ethics and Conduct. Preamble, in UIA Accord on Recommended Standards of Professionalism in Architectural Practice. Gaithersburg, Maryland: Balmar Solutions in Print, December 2006, p.59

Τι ονομάζουμε Αρχιτεκτονική;

Ο χώρος έχει από τη φύση του κοινωνική διάσταση, και η κοινωνία αναπτύσσεται μέσα στον χώρο. Η Αρχιτεκτονική υπάρχει για να υπηρετεί την κοινωνία πρώτα από όλα με το να σχεδιάζει και να οργανώνει την υποδομή της μέσα στον χώρο. Κατά συνέπεια, με τον όρο Αρχιτεκτονική αναφερόμαστε σε όλες τις εδαφικές πρακτικές που συνεισφέρουν σε χωρικές λύσεις προς όφελος της κοινωνίας.

Αρχιτεκτονική είναι επιπλέον ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πόλη, την κοινωνία και τον χώρο ώστε να χαράξουμε την κατεύθυνση λύσεων στα πεδία αυτά. Στο εξής εδαφική πρακτική, χωρική πρακτική και Αρχιτεκτονική θα θεωρούνται συνώνυμες έννοιες.

Αρχές του ΑΑΟ

  • Πολυσυλλεκτικότητα – σύνθεση των αντικειμένων συναφών δημιουργικών πεδίων όπως η Αρχιτεκτονική, η Τέχνη και το Ντιζάιν, για τη σύσταση μιας πολύπλευρης δημιουργικής πρακτικής που δρα προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
  • Οικουμενικότητα στην αντίληψη.
  • Τοπικότητα στην εφαρμογή.

Το ΑΑΟ διατηρώντας τις αρχές του ανασυνθέτει τη δομή του ώστε να προτείνει αρμόζουσες απαντήσεις στο ζήτημα με το οποίο έχει επιλέξει να καταπιαστεί.

Τι δηλώνει το όνομα ΑΑΟ;

Το όνομα Against All Odds δηλώνει τη ποιότητα της ενέργειας που απαιτείται για κάθε μεταμόρφωση, αλλά και τη συλλογικότητα και τη φροντίδα για να εκφραστεί και να υλοποιηθεί μία μεταμόρφωση προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. To AAO πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να αφιερωθούμε σε μία προσπάθεια με στόχο την αναδιάρθρωση των θεσμών μας έτσι ώστε τελικά να ανταποκρίνονται στις πραγματικές μας ανάγκες και επιθυμίες. Το ΑΑΟ είναι ένας μηχανισμός που επεξεργάζεται και ενσωματώσει καινούριους και σημαντικούς εξωτερικούς παράγοντες∙ και ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί σε δύο αλληλένδετα επίπεδα: πρώτον, στο επίπεδο της δράσης, εκεί όπου συμβαίνουν τα πράγματα∙ και δεύτερον, στο πολιτισμικό επίπεδο: εκεί όπου το έργο της αρχιτεκτονικής είναι καθαρά συμβολικό με βασικό στόχο την παραγωγή σκέψεων και προτάσεων, είτε πρόκειται για θεωρία είτε για κριτική.