Διαβάστε για Maurice Benayoun

Ecosmosis_IMG_6556dΤι είναι το Osmotic world

Με το έργο Osmotic World ο Μaurice Benayoun διερευνά τα κοινωνικά οικοσυστήματα. Ενώ τα φυσικά συστήματα εμπερικλείουν τόσο τη ζωή όσο και τη φθορά- την εξαφάνιση των οντοτήτων, τα κοινωνικά οικοσυστήματα αντιπαλεύουν την λογική της φύσης και παρέχουν σε εύθραυστες κοινωνικές ομάδες το δικαίωμα στην επιβίωση.

Το έργο ξεδιπλώνει τυχαίες αποκαλύψεις, αύρες κοινωνικών αναγκών, ορατές και προβαλλόμενες σε τρισδιάστατο χώρο και επεξεργάζεται τον τρόπο με τον όποιο οι άνθρωποι δημιουργούν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στο συλλογικό χώρο

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την πρωτοποριακή ομάδα διαδραστικών τεχνών THIS.PLAY a.k.a. Antoni Rayzhekoff & Emanuel Andel

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: COMMUNITY NEWS – Κρατήστε τον σύνδεσμο. Τα σχόλια και τράκμπακ είναι κλειστά επί του παρόντος.