Διαβάστε για Ελένη Χατζηνικολάου Σόλωνα Ξενόπουλο Αρχιτέκτονες & Ελλη Παγκάλου Αρχιτέκτονες Τοπίου

Τι είναι το Κτίριο αρχείων Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου

Το Κτήριο Αρχείων του ΡΙΚ, αντιμετωπίστηκε ως ένα κέντρο το οποίο:

Εξασφαλίζει συνθήκες προστασίας, και ασφάλειας για διαφύλαξη του υλικού.

Αποτελεί σημείο αναφοράς στον ευρύτερο πολιτιστικό χώρο της Κύπρου.

Δίνει την δυνατότητα στο ΡΙΚ αξιοποίησης του αρχειακού του υλικού.

Λειτουργεί θετικά στην αναβάθμιση του συνολικού χώρου των εγκαταστάσεων του ΡΙΚ.

Ο σχεδιασμός είχε ως αρχή την αμφισβήτηση της διάχυτης σήμερα στην Αρχιτεκτονική, ιδεολογία της επιβολής.

Έτσι, αντί για έναν συμπαγή όγκο, το κτήριο διασπάται σε τρεις ζώνες: Ζώνη κοινού – Αίθριο – Ζώνη Αρχείων, Εργαστηρίων, Γραφείων. Επίσης υπογειοποιείται το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου, και αναδεικνύονται σε υπέργειους όγκους, μόνον οι είσοδοι και η Αίθουσα Εκδηλώσεων.

Η υπογειοποίηση υλοποιείται με την τοποθέτηση της ζώνης των αρχειοστασίων και εργαστηρίων κάτω από την στάθμη του εδάφους, και των γραφείων και δεύτερου επιπέδου αρχειοστασίων στη στάθμη του εδάφους.

Η τριαδική συγκρότηση του κτηρίου, αναδεικνύεται και στην μορφοπλασία του.

Έτσι:

Η Δυτική Ζώνη εργαστηρίων– διοίκησης– αρχειοστασίων, αναδεικνύεται με την μορφή λόφου. Η απόκρυψη των αρχειοστασίων αντικατοπτρίζει το εννοιολογικό περιεχόμενο του «αρχείου», που είναι η συμπύκνωση της αρχειακής πληροφορίας.
Το γραμμικό αίθριο υφίσταται ως κενό αερισμού, φωτισμού, σκιασμού που συνδέει τις δύο παράπλευρες ζώνες.
Η Ανατολική Ζώνη περιλαμβάνει την Είσοδο, την Αίθουσα Εκδηλώσεων, Χώρο Εκθέσεων, Βιβλιοθήκη.

Σε στρατηγική θέση προβλέπεται ρηχή επιφάνεια νερού η οποία λειτουργεί ως σήμα όπως επίσης και για δροσισμό του μικροπεριβάλλοντος.

Για την φύτευση του λόφου έχουν χρησιμοποιηθεί είδη της κυπριακής χλωρίδας, με περιορισμένες απαιτήσεις άρδευσης.

Έναρξη Μελέτης: 2004
Αποπεράτωση έργου: 2012

Αρχιτεκτονική Μελέτη:
Ελένη Χατζηνικολάου
Σόλων Ξενόπουλος
Χρυσούλα Καραδήμα
Καλλιόπη Δήμου
Δημήτρης Στάσης
Ισμήνη Πολίτη
Βασίλης Ιερείδης συνεργάτης στην Κύπρο
Αρχιτέκτων Τοπίου:
Έλλη Πάγκαλου
Ειδική Σύμβουλος:
Κυριακή Αρσένη πρώην Διευθύντρια Μουσείου – Αρχείου της ΕΡΤ
Στατική Μελέτη:
Λοΐζος Χατζηγεωργίου
Μηχανολογική – Ηλεκτρολογική Μελέτη:
Unemec Σύμβουλοι Μηχ/γοι – Ηλεκ/γοι
Επιμετρητής Ποσοτήτων:
G.Roditis & Partners
Εκτέλεση Έργου:
Loizos Iordanou Constructions Ltd

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: COMMUNITY NEWS – Κρατήστε τον σύνδεσμο. Τα σχόλια και τράκμπακ είναι κλειστά επί του παρόντος.