Το Αgainst Αll Οdds είναι ένας μηχανισμός παραγωγής σκέψης, ιδεών και δράσεων, οι οποίες αποκαλούνται εν συντομία δράσεις AAO.

Το Αgainst Αll Οdds είναι ένας μηχανισμός παραγωγής σκέψης, ιδεών και δράσεων, οι οποίες αποκαλούνται εν συντομία δράσεις AAO. Οι δράσεις AAO πραγματοποιούνται από τον οργανισμό 4 Life Strategies ο οποίος έχει στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών με επίκεντρο τον στρατηγικό σχεδιασμό δράσεων για τη ζωή.

Ειδικότερα, το ΑΑΟ είναι:
Πρώτον, μια δεξαμενή σκέψης: προωθεί το διάλογο γύρω από τα αναδυόμενα κάθε φορά ζητήματα που χρήζουν διερεύνησης στο πλαίσιο της Αρχιτεκτονικής (με την ευρεία έννοια της χωρικής πρακτικής) στους πυλώνες κοινωνία, οικολογία και πολιτισμός.
Δεύτερον, ένα κανάλι διακίνησης ιδεών: επιδιώκει να δραστηριοποιήσει το κοινό ως προς το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Αρχιτεκτονική (ως χωρική πρακτική) στην επίλυση καίριων κάθε φορά προβλημάτων αλλά και να αποτελέσει βήμα για την προώθηση έργων που ανταποκρίνονται στη βασική φιλοσοφία του.
Τρίτον, μια δεξαμενή δράσης: θέτει στόχους για τη ικανοποίηση των οποίων δημιουργεί μοντέλα συνεργασίας με φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ντιζάινερ και αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη τους.

Ποιος είναι ο σκοπός των δράσεων ΑΑΟ;

Πρωταρχικός στόχος του Against All Odds είναι να εντοπίζει και να διερευνά το ζήτημα μέσα από το οποίο μπορεί να αναδυθεί η λύση στα σύγχρονα προβλήματα που άπτονται θεμελιωδών εννοιών όπως η κοινωνία, η οικολογία και ο πολιτισμός∙ λύση που εμπίπτει εντός της Αρχιτεκτονικής είτε μέσω του υφισταμένου της πλαισίου είτε μέσω μιας αναγκαίας ενδογενούς μεταμόρφωσής της. Αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης του Against All Odds, και κατά συνέπεια το θέμα του.

Παράλληλα, οι δράσεις ΑΑΟ έχουν σκοπό να ενημερώσουν το ευρύ κοινό, αλλά και να το δραστηριοποιήσουν, σχετικά με τη λειτουργία και τη θετική επίδραση της Αρχιτεκτονικής προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Σχετικά με τη δυνατότητά της να δρα ως διαμεσολαβητής σε κοινωνικές εντάσεις και να θεωρείται καταφύγιο, ένα από τα εργαλεία που συνεισφέρουν στην ισορροπία της κοινωνίας.

Το ΑΑΟ διατηρώντας τις αρχές του ανασυνθέτει τη δομή του ώστε να προτείνει αρμόζουσες απαντήσεις στο ζήτημα με το οποίο έχει επιλέξει να καταπιαστεί.

Αρχές του ΑΑΟ:

  • Πολυσυλλεκτικότητα – σύνθεση των αντικειμένων συναφών δημιουργικών πεδίων όπως η Αρχιτεκτονική, η Τέχνη και το Ντιζάιν, για τη σύσταση μιας πολύπλευρης δημιουργικής πρακτικής που δρα προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
  • Οικουμενικότητα στην αντίληψη.
  • Τοπικότητα στην εφαρμογή.

Για φέτος το Against All Odds έχει προγραμματίσει μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων με θέμα: Ηθική / Αισθητική.

Τη γενική επιμέλεια του Ηθική / Αισθητική έχει η αρχιτέκτων Λίνα Στεργίου.

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: AAO Now! – Κρατήστε τον σύνδεσμο. Τα σχόλια και τράκμπακ είναι κλειστά επί του παρόντος.