Διαβάστε για το ΑAO: Ηθική / Αισθητική

Τι είναι οι δράσεις ΑΑΟ: Ηθική / Αισθητική;

 

Οι δράσεις ΑΑΟ: Ηθική / Αισθητική είναι μια σειρά εκδηλώσεων που παράγει σκέψεις και ιδέες πάνω στο συσχετισμό της Ηθικής με την Αισθητική.

Ποιος είναι ο σκοπός των δράσεων ΑΑΟ: Ηθική / Αισθητική;

Στόχος των δράσεων ΑΑΟ: Ηθική / Αισθητική είναι να διερευνήσουν τις ηθικές αξίες που σχετίζονται με τις σύγχρονες χωρικές πρακτικές και να μοιραστούν τα σχετικά συμπεράσματα με το ευρύ κοινό.

 

Ειδικότερα, οι δράσεις ΑΑΟ: Ηθική / Αισθητική έχουν στόχο να αναδείξουν την κοινωνική διάσταση της Αρχιτεκτονικής μέσα από το ευρύ φάσμα κοινών σημείων αναφοράς που μοιράζεται με το Ντιζάιν και την Τέχνη. Διευρύνοντας το πεδίο της Αρχιτεκτονικής, επιδιώκουν να προβάλουν λύσεις που μπορεί αυτή να προσφέρει πάνω σε θέματα κοινωνικά και οικολογικά, στο δημόσιο χώρο και στη βελτίωση της καθημερινότητάς μας.

Ποιο είναι το πρόγραμμα των δράσεων ΑΑΟ: Ηθική / Αισθητική?

Η σχέση ηθικής και αισθητικής αναπτύσσεται μέσω ενός φάσματος εκδηλώσεων: εκθέσεις, δύο επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια και πολλά δρώμενα που οργανώνονται με βάση τις αρχές της διεπιστημονικότητας. Μέσω ποικίλων σχημάτων συνεργασίας που εκπροσωπούν τα πεδία της αρχιτεκτονικής, του ντιζάιν και της τέχνης, προοδευτικά και καινοτόμα έργα γίνονται όχημα για να έρθουν στο προσκήνιο ποικίλες εκφάνσεις της κοινωνικής στράτευσης, της οικολογικής ευαισθησίας, της ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος… διαβάστε περισσότερα εδώ

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: AAO Now! – Κρατήστε τον σύνδεσμο. Τα σχόλια και τράκμπακ είναι κλειστά επί του παρόντος.