ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΑΟ
Τσιμισκή 6
11471 Αθήνα
Τ: 210 3600073
F: 210 3633496

Concept – Γενική Επιμέλεια:
stergiou@aaoproject.org

Social media strategy and relations:
socialmedia@aaoproject.org

Coordination assistant:
info@aaoproject.org